Kontrolujte spotrebu elektrickej energie a vody modernými spôsobmi v priemyselnom prostredí

elektricka siet

Neutrácajte viac, ako je potrebné. Takto by sa dalo veľmi jednoducho zhrnúť súčasné úsilie mnohých priemyselných podnikov, ktoré sa snažia efektívne regulovať spotrebu energie s cieľom zvýšiť efektivitu výroby a v konečnom dôsledku aj svoje zisky.

Potravinársky priemysel urobil v posledných rokoch veľký pokrok v oblasti riadenia spotreby. Jedným z najlepších príkladov je to, ako sa tomuto odvetviu podarilo posunúť manažment spotreby na vyššiu úroveň.

Nielen elektrická energia, ale aj voda

Priemyselné podniky sa často zameriavajú na spotrebu elektrickej energie, ale to nie je jediný vstup, ktorý je potrebné zohľadniť, pokiaľ ide o úsporu energie. Dôležité sú aj voda a teplo a potravinárske podniky sú dobrým príkladom toho, kde sú tieto požiadavky vysoké. 

So zvyšujúcou sa intenzitou výroby nevyhnutne rastú aj náklady prevádzky na služby spojené s vodou. V potravinárstve sa využíva predovšetkým na oplachovanie a zabezpečovanie čistoty. Často sú tieto obslužné zariadenia poddimenzované, čo znamená, že ich účinnosť je relatívne nízka a spotreba vody o to vyššia.

solarna energia

Ďalším problémom môže byť samotné vodné čerpadlo, ktoré vždy beží na plný výkon, hoci to často nie je potrebné. Prechod na modernejšie zariadenie by znamenal značnú investíciu s návratnosťou viac ako 10 rokov, preto je lepším riešením frekvenčný menič na čerpadle. Ten pomôže znížiť výkon čerpadla.

Frekvenčný menič možno použiť v širokom sortimente vodných čerpadiel. Toto zariadenie účinne riadi prietok vody a reguluje zaťaženie čerpadla, čo v praxi znamená, že ušetríte nielen na vode, ale aj na elektrickej energii. Podstatnou výhodou používania frekvenčných meničov k čerpadlám je aj predĺženie životnosti čerpadla. Viac informácií o implementácii frekvenčných meničov k čerpadlám nájdete na stránke elektromotory.sk. 

You Might Also Like