Ako realizovať ERP systém?

system erp

ERP (Enterprise Resource Planning) – riadenie podnikových zdrojov – má potenciál zefektívniť celý chod spoločnosti a zvýšiť angažovanosť zákazníkov. Napriek tomu mnohé podniky nevedia pochopiť, ako ERP systém funguje, a ako ho správne realizovať. Pravdou je, že implementácia tohto systému vo veľa prípadoch zlyhá. Ako sa tomu vyhnúť?

Vzhľadom na čas a náklady spojené s realizáciou ERP systému je pre vašu firmu dôležité, aby ste si naštudovali a pochopili celému procesu ešte skôr, ako vôbec začnete. 

6 krokov k úspešnej realizácii ERP systému

1. Vytvorte si spoľahlivý tím

Zistite, kto vám môže pri implementácii ERP systému pomôcť. Vyhľadajte spoločnosti, ktoré sa venujú ERP systémom a získajte u nich potrebné informácie. Vytvorte malý tím vo svojej firme, ktorý bude intenzívne pracovať a snažiť sa čo najúspešnejšie realizovať tento softvér. Definujte si ciele, ktoré chcete pomocou ERP softvéru dosiahnuť.

2. Inštalácia

Inštalácia ERP softvéru je príležitosťou prehodnotiť vaše súčasné postupy a upraviť obchodné procesy. Zistite, ktoré procesy chcete automatizovať alebo ponechať manuálne, a potom navrhnite plán, ako budú fungovať vaše nové obchodné postupy.


Mohlo by vás zaujímať: Online faktúry jednoducho a zadarmo


3. Presun dát

Ďalším krokom implementácie ERP je presun údajov, všetkých záznamov a informácií do nového systému. Mnoho organizácií uchováva záznamy o svojich zákazníkoch, dodávateľoch a aktívach vo viacerých databázach, ktoré obsahujú chyby a nepotrebné informácie. Údaje je potrebné skontrolovať a presunúť do novej databázy.

4. Testovanie

Poverená osoba by mala skontrolovať, či systém funguje za každých okolností. Používatelia následne overia úspešnosť komunikácie medzi oddeleniami. Systém treba testovať ešte pred samotným spustením.

5. Školenie používateľov

Školenie používateľov si vyžaduje čas a úsilie, a to najmä vzhľadom na to, že zamestnanci budú počas celého procesu vykonávať aj svoje bežné povinnosti. Dĺžka zaškolenia závisí od veľkosti ERP systému a od snahy zamestnancov prijať túto zmenu.

6. Podpora systému

Veľa spoločností si myslí, že implementácia systému končí dňom jeho spustenia. Nie je to však pravda. Softvér je potrebné pravidelne udržiavať, opravovať chyby a podnecovať zamestnancov, aby využívali jeho plný potenciál.

Implementácia ERP môže byť pre každú spoločnosť zdĺhavým a náročným procesom. No so správnou metodológiou a stratégiou môžete vo svojom podnikaní postupne vidieť dramatické zlepšenia.

Zdroj: betterbuys.com, pixabay.com, flowii.com

Summary
Ako realizovať ERP systém?
Article Name
Ako realizovať ERP systém?
Description
Vzhľadom na čas a náklady spojené s realizáciou ERP systému je pre vašu firmu dôležité, aby ste si naštudovali a pochopili celému procesu ešte skôr, ako vôbec začnete
Author
Publisher Name
rolandee.cz
Publisher Logo

You Might Also Like